2004-2024 Všechna práva vyhrazena

Turistika a turistické akce

V roce 2018 - na začátku června pěší výlet po okolí při příležitosti dětského dne. - organizované cyklovýlety - tentokrát již tři: - v dubnu „Svatojiřská jízda“ - v září již druhý ročník „Svatováclavské jízdy“ - v říjnu u příležitosti mezinárodního dne seniorů „Seniorská jízda“ pokaždé se stoupajícím množstvím účastníků. V roce 2017 - dva organizované cyklovýlety: - v srpnu akce „Hledáme naše kořeny“ - v září „Svatováclavská jízda krajem bohdanečských rybníků“. V roce 2015 - v květnu pochod za prvním jarním puchýřem s procházkou do Choltic a zpět, exkurzí v zámku a oboře v Cholticích, a hledáním pokladu.