2004-2024 Všechna práva vyhrazena

Místní knihovna

Knihovna bude otevřena každé pondělí v čase 17:00 - 18:00.

Nově najdete knihovnu i na facebooku:

Knihovna na facebooku Knihovna na facebooku

Kontakt na knihovnici:

Seznam knih ke stažení zde:

Seznam nových knih 12/2023 ke stažení zde:

Seznam nových knih 05/2024 ke stažení zde:

Události:

Ve středu 30.8.2023 předal pan Zdeněk Jech po téměř 40 letech funkci knihovníka

paní Marcele Švábové. Osadní výbor děkuje panu Jechovi za jeho dlouholetou práci

při výchově nových generací čtenářů a přeje nové knihovnici hodně zdaru a nových

čtenářů.