2004-2023 Všechna práva vyhrazena

Místní knihovna

Knihovna bude otevřena každé pondělí od 11.9.2023 v čase 17:00 - 18:00.

Nově najdete knihovnu i na facebooku:

Knihovna na facebooku Knihovna na facebooku

Ve středu 30.8.2023 předal pan Zdeněk Jech po téměř 40 letech funkci knihovníka

paní Marcele Švábové. Osadní výbor děkuje panu Jechovi za jeho dlouholetou práci

při výchově nových generací čtenářů a přeje nové knihovnici hodně zdaru a nových

čtenářů.

Kontakt na knihovnici: