2004-2024 Všechna práva vyhrazena

Projektové dokumentace a rekonstrukce

2021 Projektová dokumentace k projektu "Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče" C4. Vytyčovací situační výkres d 02 b.01 pp stoka a d 02 b.02 pp stoka a1 d 02 b.03 pp stoka a1-1 d 02 b.04 pp stoka a1-2 d 02 b.05 pp stoka a2 d 02 b.06 pp stoka b Projektová dokumentace k projektu "Rekonstrukce chodníků v obci Klenovka" SITUACE 1 SITUACE 2 SITUACE 3 SITUACE 4
2022 Splašková kanalizace - Katastrální situační výkres - Časový a finační harmonogram C2. Katastrální situační výkres Časový a finační harmonogram